Педагогічна звітність

Сьогодення ставить перед освітою нові виклики. Сучасним закладам освіти потрібні професіонали здатні працювати в умовах зростання обсягів інформації. Готові вивчати й упроваджувати в освітній процес інноваційні технології, сприяти розвитку активної, креативної, творчої особистості. Кожен педагог розуміє, що рівень його фахової майстерність залежить від його бажання саморозвитку упродовж усього життя.

Важливу роль у цьому питанні відіграє атестація педагога. Вона сприймає підвищенню рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці, що відповідає новим фаховим вимогам сьогодення.

Атестація – це підбиття підсумків творчої роботи педагога, оцінка його діяльності колегами, батьками, дітьми. Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності педагога. Чим вища майстерність педпрацівника, тим ефективніший освітній процес та його результативність.

В нашому дошкільному закладі  відбулася педагогічна рада, на якій прозвітувалися про свою роботу педагогічні працівників, що атестуються.

Учасники мали можливість почути творчі звіти кожного педагога, який атестується, про свою роботу в міжатестаційний період; дати можливість кожному атестуючому в дружній обстановці розкрити себе як людину, як особистість; виховувати толерантне ставлення один до одного, бажання підтримати, заохотити, порадіти успіхам колеги.