Друга віха досягнень

Мова – це доля нашого народу,
і вона залежить від того,
як ревно ми всі плекатимемо її.
Олесь Гончар

Сьогодні в сучасній дошкільній дидактиці чільне місце відводиться мовленнєвому розвитку. У Базовому компоненті дошкільної освіти виділений цілий освітній напрям “Мовлення дитини”.

Мовлення – особлива форма діяльності дитини, дієвий результат її зусиль в освоєнні життєвого простору. Мовлення має принципове значення для розвитку мислення і діяльності дитини. Воно є основою розвитку узагальнення, його матеріальним носієм, вищим регулятором поведінки дитини. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того середовища, яке оточує дошкільника, дитина сприймає та переймає їх як єдино правильні й незмінні.

Мова є проявом національної культури народу, що сприяє кращому розумінню мовної картини світу в цілому. Володіння державною мовою – не заслуга, а обов’язок патріотів.

Наш дошкільний навчальний заклад працював над реалізацією завдання “Розвиток мовної активності у дітей дошкільного віку, через використання всіх компонентів мовлення у різних формах та видах дитячої діяльності”.

Для його реалізації педагоги закладу плідно працювали протягом зими.

Активна робота проводилася по трьох напрямках: розвитку мовленнєвої, комунікативної та художньо-мовленнєвої компетентностей.

Педагоги закладу систематично проводили заняття з мовленнєвого розвитку та інтегровані заняття, на яких формували у дітей мовленнєві вміння та навички, які потім закріплювалися при спілкуванні дітей під час різних видів діяльності. В пригоді стали інноваційні технології.

Велике значення приділялося й мовленню педагога. Адже одним з основних механізмів оволодіння дітьми рідною мовою є наслідування. Якість мовленнєвого розвитку дошкільників залежить від якості мовлення педагогів і від мовленнєвого середовища, яке останні створюють у дошкільному навчальному закладі:

  • Були оновлені книжкові куточки, що діяли відповідно до тематики тижня: поповнювалися новими, цікавими казками, віршами, оповіданнями;
  • В групах дитсадка продовжують поповнюватися куточки дослідницької діяльності, матеріал яких також змінюється в залежності із поставлених завдань;
  • Величезне значення для розвитку мовлення дітей дошкільного віку має сюжетно-рольова гра. Тому в кожній групі виділені центри такої гри. Тут діти мають змогу відтворити набутий досвід спілкування в різних життєвих ситуаціях;
  • Відточити набуті мовленнєві уміння і навички, засоби виразності, діалогічне й монологічне мовлення діти можуть в куточку театралізованих ігор.

Важливим при формуванні мовленнєвої складової дошкільника є розвиток зв’язного мовлення в умовах сім’ї. Для залучення батьків до даної проблеми проводилися консультації, бесіди, батьківськи збори, висвітлювалася інформація на стенді садка та групових папках-пересувках.

Підсумком роботи педагогічного колективу над завданням стало засідання педагогічної ради, на якій директор закладу та вихователь-методист підсумували результати виконаної роботи.

Гарна робота!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *