Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Фінансово-господарська діяльність ЗДО №11 здійснюється у відповідності до її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією.

Джерелами фінансування ЗДО №11  є:

–   кошти  засновника;

– кошти  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі,   передбаченому нормативами фінансування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

–   кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

–   благодійна допомога у вигляді товарів, робіт, послуг,

–  інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України.

Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

Майно ЗДО №11   складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в балансі закладу. Майно  належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу.

Згідно рішення сесії  Кузнецовської міської ради від 17.05.2002 року  № 19 «Про вилучення і надання земельних ділянок в постійне користування МВ УМВС України в Рівненській області,   управлінню освіти та міському комунальному підприємству» закладу передано в оперативне  управління присадибну ділянку площею 0,84 га, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надання необхідних будівель з обладнанням і матеріалами, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування забезпечує засновник закладу – Вараська міська рада.

        На 01.01.2018 в ЗДО №11налічується 7   комп’ютерів (2007р – 5 шт  2016 р- 1шт 2002 випуску), 1 ноутбук.- 2012, року випуску), 6  підключено до мережі Інтернет через проводовий і безпроводовий зв`язок.

Із них використовуються:

  • 3 шт.- для управлінської діяльності: директором, заступником директора  з господарства,  вихователем-методистом,
  • 1 шт. – для діловодства і кадрової роботи, входу в системи «Курс.Дошкілля»,  «Електронна реєстрація в ДНЗ»: діловодом,
  • 1 шт.- медичним персоналом,
  • 1 шт. – практичним психологом,
  • 1шт – для ефективної організації навчально-виховного процесу
  • 1 шт. (ноутбук) – для ефективної організації навчально-виховного процесу .
  • У наявності  в закладі є 1 мультимедіапроектор (2012 р.в.), 4 принтери 1 ксерокс на (2002 р.в.), 3 музичні центри,  1 ламінатор, 1 телевізор

Благодійна та спонсорська допомога ЗДО №11  надається  у вигляді товарів, робіт і послуг. Подаровані закладу товарно-матеріальні цінності своєчасно оприбутковуються комісією закладу по оприбуткуванню дарунків та ставляться на бухгалтерський облік.