Молодий педагог і батьки, або Авторитет не залежить від віку

Молодому педагогу простіше зрозуміти очікування молодих батьків. Вони бачать у ньому однодумця, відчувають ком­фортні взаємини, що асоціюються з дружбою. Однак слід докласти зусиль, аби перейти зі ступені друга на ступінь педагога. Батьки, які старші за вихователя, ставляться до нього зверхньо, не довіряють його професійним знанням через брак досвіду в роботі з дітьми.

Здивуйте батьків знаннями та професіоналізмом. Будьте щири­ми та відкритими, цікавтеся життям дітей та батьків, їхніми досяг­неннями, не залишайте непоміченими їхні успіхи, хваліть за зусилля.

Скористайтеся порадами щодо поширених ситуацій, у яких мо­лодий педагог може розгубитися.

Як зробити батьків союзниками

Ситуація. Молодий педагог готується до своїх перших батьків­ських зборів. Враження від спілкування з батьками різні: хтось дуже задоволений інтересом своєї дитини та її бажанням йти у дитячий садок, хтось зайняв позицію очікування «час покаже», декому зда­ється, що педагог занадто прискіпливо ставиться до його дитини. Пе­дагог хвилюється, чи стануть батьки його союзниками.

Оцінка. На виховання, розвиток і навчання дитини впливають батьки, педагоги та середовище, але найважливіші для дитини бать­ки. Тому педагог не просто контактує, а будує з ними доброзичливі, довірчі та щирі взаємини.

Розв’язання. Будь-яка співпраця починається зі знайомства. Саме тому перші зустрічі педагогів із батьками спрямовують на встановлення довірчих взаємин.

Буде добре, якщо ви поділитеся своїми враженнями про дітей, розкажете про особливості організації життєдіяльності у дитячому садочку. Ознайомите батьків із завданнями, які ставлять педагоги щодо взаємодії з дітьми, які результати ви очікуєте, які труднощі ви бачите на шляху досягнення результатів. Обов’язково слід сказати про те, як ви визначаєте успіхи дітей, щоб батьки зрозуміли вимоги. Для зручності спілкування вкажіть свій номер телефону та години, коли ви зможете спілкуватися з батьками.

Принципи, яких слід дотримуватися в спілкуванні з батьками:

 • не говорити про недоліки дитини в присутності інших батьків;
 • не порівнювати дітей між собою, когось виділяючи, а ко­гось пригнічуючи;
 • починати характеризувати дитину з позитивних якостей;
 • хвалити дитину, якщо є привід;
 • дякувати батькам за їхнє уважне ставлення до життя дитини.

Як бути, якщо батьки телефонують пізно ввечері

Ситуація. Педагог удома намагається відпочити після робочого дня. О дев’ятій годині вечора лунає телефонний дзвоник. «Стурбова­на» матуся, якій закортіло поспілкуватися, вирішила дізнатись у пе­дагога, як пройшов день її дитини.

Оцінка. Через завантажений робочий графік батьки не мають часу на розмови віч-на-віч із педагогом. Також по телефону прості­ше сказати образливі речі. Уникати телефонних розмов довго не ви­йде, тож і ставитися до них слід відповідально, не порушуючи загаль­ноприйнятої етики міжособистісного спілкування.

Розв’язання. Спокійно запитайте в такої матусі, чи не сталася якась термінова ситуація, яку потрібно негайно розв’язати. Якщо з дитиною все добре, запевніть матусю, що наступного дня ви змо­жете відповісти на всі її запитання, а зараз ви трохи втомилися та за­ймаєтеся домашніми справами.

Якщо співрозмовник проявляє схильність до суперечок, ви­словлює несправедливі звинувачення, наберіться терпіння і не відповідайте йому тим самим, визнайте його право на хвилювання за дитину, намагайтеся зрозуміти мотиви його поведінки. Коротко аргументуйте свою позицію. Закінчіть розмову побажанням до­брої ночі — це має заспокоїти матусю та дати зрозуміти, що роз­мову закінчено.

Домовтеся з батьками про правила спілкування телефоном:

 • телефонувати можна у визначений на батьківських зборах час;
 • в екстрених ситуаціях, які стосуються життя і здоров’я ди­тини, телефонувати слід негайно, незалежно від часу;
 • по телефону можна обговорювати відсутність дитини у дитя­чому садку, стан здоров’я дитини, участь у відкритих заходах;
 • все, що стосується виховання та освітнього процесу, слід обговорювати в очному форматі.

Зверніть увагу батьків на етику спілкування.

Які правила спілкування в соцмережі

Ситуація. Батьки обговорюють життя дітей у дитячому садку в соціальній мережі. При цьому деякі забули про відповідальність за нецензурні вислови, про правила та етику спілкування.

Одна з найголовніших небезпек соціальних мереж — упевне­ність у тому, що більшість віртуальних дій минаються без наслід­ків. Адже тут можна «підправити» підпис чи стерти коментар.

Оцінка. Сучасні комунікативні технології полегшують поши­рення інформації у батьківській спільноті. Спілкування у соцмере- жах буде конструктивним за умови дотримання всіма учасниками певних правил спілкування.

Розв’язання. Нагадайте батькам, що в мережі слід дотримува­тися тих самих стандартів поведінки з реального життя, залишатися толерантними і пам’ятати, що інтернетом користуються і діти.

Поважайте час і можливості інших. Зберігайте свій імідж. Пу­блікуючи якусь інформацію, перевірте її достовірність, пишіть гра­мотно. Обмінюйтеся досвідом у мережі. Не створюйте конфліктів та не допускайте їх. Поважайте право на приватне листування.

Як розповісти батьком про негативну поведінку дитини

Ситуація. Артемчику виповнилося три з половиною роки, але він ще не навчився розмовляти, отже спілкуватися з однолітками не має змоги. Щоб привернути до себе увагу, він почав щодня кусати дітей. Вихователь звернула увагу батьків, що потрібно разом шука­ти спосіб подолати негативну поведінку хлопчика. Наступного дня батьки вже не віталися з вихователем.

Оцінка. Батьки не хочуть бачити проблеми та у всьому виправ­довують поведінку дитини, шукають причини в оточенні. Якщо бать­ки та вихователі не знайдуть спільного способу дій, у конфлікт втру­тяться батьки інших дітей.

Розв’язання. Вихователь має запропонувати батькам розібрати­ся у проблемі та з’ясувати причини такої поведінки. Для цього мож­на разом скласти схему: за що я можу пишатися дитиною та які про­яви поведінки потрібно відкорегувати.

Обмінятися інформацією з батьками та спробувати спланувати спільні дії. Спочатку виявити заняття, яке викликає у дитини задово­лення. Ці заняття не мають бути самостійними, дитину слід залучати до співпраці в парі з неконфліктною та спокійною дитиною.

Порекомендуйте вправи для розвитку мовлення дитини, аби вона могла привертати увагу дітей словами або вчинками, які не за­вдаватимуть шкоди іншим.

Поясніть батькам, що вони мають хвалити дитину за добрі вчин­ки, коли вона допомагає іншим, поливає квіти, прибирає іграшки тощо. Порадьте встановити правила: якщо дитина вчиняє погано, то вона втрачає можливість, наприклад, подивитися улюблений мульт­фільм увечері. Якщо трапляються випадки агресії, не слід замовчува­ти їх та намагатися робити вигляд, ніби нічого не сталося. Таку пове­дінку варто обговорити з дитиною.

Про що запитати у батьків зранку

Ситуація. Ранок важливий у житті як дитини, так і вихователя. Бувають різні ситуації:

 • шоста ранку, а дитина вже у дитячому садку — її самотню помітив сторож та впустив;
 • дитину завели до роздягальні та залишили;

вихователь почав зарядку з дітьми, а матуся, яка запізнила­ся, починає розпитувати про плани на день.

Оцінка. Повноцінний розвиток дошкільників значною мірою визначається налагодженою взаємодією у трикутнику «педаго­ги — діти — батьки». Вихователь та батьки мають діяти в інтересах дитини.

Розв’язання. В основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти і сім’ї покладено співробітництво. Аби ранок не був схожий на базар, слід встановити правила спілкування з батьками. Головним стане дотримання режиму дня. Вони мають приводити дитину до ди­тячого садочка вчасно.

Під час ранкового прийому вихователь має змогу розпитати про стан здоров’я дитини, як вона спала, як прокинулася, чи з бажанням йшла до дитячого садочка, як провела вечір із батьками тощо. Бать­ки можуть розпитати про плани на день, про меню та з’ясувати деякі питання виховання і навчання дитини.

Про що розповісти батькам увечері

Ситуація. Увечері втомлені від спільної діяльності, спілкуван­ня, розваг та праці діти чекають на батьків. За день сталося стільки цікавих подій, стільки всього дізналися, що хочеться одразу про все розповісти. Вихователь обмежується коротким висловом: «Все до­бре», — з інтонацією «йдіть вже скоріше».

Оцінка. Вечірнє спілкування з батьками таке ж важливе, як і вранішнє, оскільки вони мають право знати все про свою дитину. Якщо вихователь не ділиться інформацією з батьками, вони шука­ють цю інформацію в інших джерелах. І така інформація може бути перевернутою з ніг на голову.

Розв’язання. Вихователь — це фахівець, який пройшов спеці­альне навчання і знає багато чого про дитячу психіку, володіє мето­дами виховання, має досвід виховання різних дітей. Тож він має до­нести професійну думку до батьків:

« як пройшов день у дитини;

 • з ким вона дружить;
 • хто кого кривдить;
 • що їй подобається, а що — ні;
 • чи були труднощі, неприємності або досягнення.

Розкажіть про апетит дитини, сон, її стосунки з іншими. Це дасть змогу батькам зрозуміти, як дитина почувається в дитячому садку, як до неї і до її поведінки ставиться вихователь.