Опитувальник для самостійного визначення батьками рівня готовності дитини до шкільного навчання

Шановні батьки!

Пропонуємо вам самостійно визначити, наскільки ваша дитина готова до вступу до шко­ли. Ваші відверті відповіді на запитання опитувальника допоможуть запобігти можливим про­блемам на початковому етапі навчання дитини у школі.

Звертаємо вашу увагу на те, що всі перераховані знання та вміння є не обов’язковими, а лише бажаними. Пам’ятайте: дитина не має володіти всіма без винятку переліченими харак­теристиками та навичками.

Окрім відповідей «так» або «ні», на запитання опитувальника можна відповідати «за­вжди», «інколи», «часто», «зрідка», «ніколи».

Побутовий досвід дитини:

 • Чи доводилося дитині супроводжувати вас на пошту, у банк?
 • Чи їздили ви разом з нею громадським транспортом?
 • Чи виявляє дитина сталий інтерес до якої-небудь діяльності, чи має хобі?
 • Чи маєте ви змогу регулярно читати дитині книжки чи розповідати історії? Чи уважно й залюбки вона слухає, коли ви читаєте їй уголос?
 • Чи виникає у дитини бажання переглядати книжки самостійно? Чи проявляє вона ін­терес до читання?
 • Чи запитує дитина, що означають ті чи ті слова?

Початкові знання з різних сфер:

 • Чи орієнтується дитина в основних просторових поняттях (правий-лівий, зверху-зни­зу), чи розрізняє величини (великий-малий, довгий-короткий тощо)
 • Чи розуміє дитина найпростіші принципи класифікації, наприклад: знайти серед кількох картинок одну «зайву» або назвати речі, які можуть котитися, а які не можуть тощо?
 • Чи може дитина втримати в пам’яті й виконати, принаймні, три вказівки?
 • Чи може дитина назвати більшість літер абетки?

Комунікативні вміння:

 • Чи бере дитина участь в іграх інших дітей, чи ділиться з ними іграшками?
 • Чи дотримується вона черги, коли цього потребує ситуація?
 • Чи здатна дитина слухати інших, не перебиваючи?
 • Чи може дотримуватися загальних правил у грі з іншими дітьми?

Мовленнєвий розвиток:

 • Чи може дитина назвати основні предмети, які її оточують?
 • Чи легко дитині відповідати на запитання дорослих?
 • Чи може дитина пояснити призначення побутових речей, як-от: пилосос, лійка, стіл тощо?
 • Чи може дитина пояснити, де розміщено певні предмети: над столом, за стільцем, на підлозі, біля стіни тощо?
 • Чи може дитина розповісти історію, описати випадок, що стався з нею?
 • Чи чітко дитина вимовляє слова, звуки?
 • Чи вміє дитина утворювати різні граматичні форми слів?
 • Чи здатна дитина брати участь у спільній розмові, розігрувати які-небудь ситуації?

Емоційний розвиток:

 • Чи весела дитина (удома та в колі товаришів)?
 • Чи сформувався в дитини образ себе як людини, яка багато чого може?
 • Чи легко дитині підлаштуватися до змін у звичному розпорядку дня, «переключати­ся» з одного завдання на інше?
 • Чи здатна дитина працювати самостійно, змагатися у виконанні завдань з іншими ді­тьми?
 • Чи бадьора та зацікавлена дитина?

Фізичний розвиток:

 • Чи добре дитина чує?
 • Чи добре вона бачить? Пам’ятайте, що навіть незначне, вчасно не скореговане зни­ження зору в дитини може стати причиною невстигання в навчанні, а надалі — при­звести до зниження самооцінки, проблем у поведінці.
 • Чи здатна дитина посидіти спокійно впродовж певного часу?
 • Чи розвинена в дитини координація моторних навичок? Наприклад, чи може вона вільно гратися м’ячем, стрибати, спускатися та підніматися сходами? За потреби про­консультуйтеся у дитячого невролога.
 • Чи здорова, активна та бадьора дитина?

Слухове та зорове сприймання:

 • Чи здатна дитина розпізнавати слова, які починаються з різних звуків, як-от: ліс-ніс, мак-лак?
 • Чи може дитина повторити за дорослим декілька слів або цифр?
 • Чи здатна дитина переказати історію, зберігши основну думку і послідовність подій?
 • Чи здатна дитина розкласти по порядку (в логічній послідовності) серію з чотирьох рисунків?
 • Чи розуміє дитина, що читати правильно зліва направо?
 • Чи може дитина ідентифікувати схожі та несхожі форми? Наприклад, знайти картинку, яка не схожа на інші?
 • Чи може дитина зорово розрізняти букви й короткі слова, наприклад: [б]-[п], сум-шум, лоб-рот, кіт-лід?

Загальна та психологічна готовність до вступу в школу. Чи вміє дитина:

 • Пояснити за допомогою слів, а не показуючи пальцем, що вона хоче?
 • Розмовляти зв’язно, наприклад, «покажи мені…», «поясни, як…»?
 • Розуміти зміст того, про що їй читають?
 • Чітко вимовляти своє ім’я, прізвище? Чи пам’ятає свою домашню адресу?
 • Писати олівцем чи восковою крейдою на папері?
 • Користуватися фарбами, пластиліном, кольоровими олівцями, фломастерами?
 • Вирізати ножицями з тупими кінцями, до того ж рівно і не поранившись?
 • Слухати й виконувати отримані вказівки?
 • Уважно слухати, коли хтось із нею розмовляє?
 • Зосередитися мінімум на десять хвилин, щоб виконати отримане завдання?
 • Захоплено слухати, коли їй читають уголос або розповідають історії?
 • Позитивно оцінювати себе: я — людина, яка багато чого може?
 • «Підлаштовуватися», коли дорослі змінюють тему розмови?
 • Виявляти інтерес до предметів та явищ, які її оточують?
 • Добре ладнати з іншими дітьми, без значних конфліктів і образ?

Ваші взаємини з дитиною, ваша роль у підготовці її до навчання (важливо відповідати чесно):

 • Чи подобається вам ваша дитина?
 • Чи дивитеся ви на дитину, коли вона з вами розмовляє?
 • Чи справді ви слухаєте те, про що дитина говорить?
 • Чи намагаєтеся ви викликати в дитини відчуття значимості того, про що вона го­ворить?
 • Чи виправляєте ви вимову дитини?
 • Чи дозволяєте ви дитині припускатися помилок?
 • Чи хвалите ви дитину, чи обіймаєте її?
 • Чи говорите дитині про свої почуття?
 • Чи ви смієтеся, жартуєте разом із нею?
 • Чи щодня ви відводите час для читання дитині книжок і для бесід із нею?
 • Чи граєте ви з дитиною в ігри?
 • Чи підтримуєте ви захоплення та інтереси дитини?
 • Чи є у дитини хоча б одна-дві власні книжки?
 • Чи є у дитини вдома власна кімната чи особливе місце — «особиста територія»?
 • Чи намагаєтеся ви показати дитині приклад, читаючи газети, журнали, книжки, вияв­ляючи інтерес до навколишніх подіями
 • Чи обговорюєте ви з дитиною і з усією родиною щось цікаве з прочитаного або почу­того вами?
 • Чи намагаєтеся ви сказати все за дитину, перш ніж вона сама встигне відкрити рота: наприклад, у магазині, на прийомі у лікаря або в інших ситуаціях?
 • Чи дивитеся ви телевізор разом із дитиною?
 • Чи ставите ви дитині запитання за змістом побаченого по телевізору?
 • Чи обмежуєте ви перегляд дитиною телевізора, користування комп’ютером, планше­том тощо?
 • Чи намагаєтеся ходити з дитиною на звичайні, «безцільні» прогулянки?
 • Чи були ви з дитиною в зоопарку, у театрі, у музеї? Чи збираєтеся піти куди-небудь із нею найближчим часом?