ПАМ’ЯТКА батькам, які бажають надати благодійну допомогу навчальному закладу

1. Благодійна діяльність в Україні регламентується законодавчими актами, нормативними документами.

2. Благодійні допомога, благодійні внески виключно добровільні! Надавати допомогу навчальному закладу або ні – Ваше особисте рішення. Ніхто не може примушувати Вас надавати благодійну допомогу, контролювати її надання.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу. Працівники навчального закладу не можуть втручатись в діяльність благодійних організацій, фондів.

4. Внесення благодійних коштів Ви можете здійснити переказом на спеціальний розрахунковий рахунок, який надає батьківський комітет закладу, або способом, визначеним батьківським комітетом Вашого закладу. В будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідний бухгалтерський облік.

5. У разі надання благодійної допомоги слід зазначати цілі, на які внесок призначається (за результатами обговорення на засіданні батьківського комітету, Ради навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то за поданням керівника навчального закладу, батьківський комітет може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані з основною діяльністю закладу.
В разі надання допомоги у вигляді товарів, матеріалів, обладнання обов’язковою є постановка на облік в територіальному відділі

6. Ви, як благодійник, маєте право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків:
– шляхом отримання інформації на письмовий запит,
– участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги, заслуховується звіт батьківського комітету про використання благодійної допомоги. Ви маєте право вимагати надання позачергових звітів батьківських комітетів про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо отриманої благодійної допомоги повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте право брати участь в обов’язкових щорічних загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, громадськості, де відбувається звітування керівника навчального закладу за підсумками роботи в навчальному році.

Перелік законодавчих актів та нормативних документів,
які регламентують благодійну діяльність в Україні

* Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;

* закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

* постанови Кабінету Міністрів України
– від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;
– від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

* накази Міністерства фінансів України
– від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»;
– від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;
– від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»;

* наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;

* наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

* листи Міністерства освіти і науки України
– від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»;
– від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»;
– від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»;
– від28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

* листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
– від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»;
– від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».