Показники компетентності випускника 2018 рік

Показники компетентності випускника

дошкільного навчального закладу

Програма «Українське дошкілля»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

№ пп   Старша група №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26дітей % засвоєння Старша група №12 24дітей % засвоєння
1 Чітко й правильно вимовляє звуки рідної мови; 20/83% 21/80% 19/76%
2 Має розвинене, граматично-правильне та зв’язне мовлення (складає розповіді, та переказує тексти); 22/92% 20/76% 20/83%
3 Володіє мовленнєвим етикетом; 24/100% 26/100% 24/!00%
4 Виокремлює жанри художніх творів, передає зміст українських народних казок, уміє характеризувати персонажів твору; 22/92% 24/91% 20/83%
5 Має уявлення про основні одиниці мовлення (звук, слово, речення); 22/92% 24/91% 20/83%
  В середньому: 22/92% 23/87% 21/87%

Показники компетентності випускника

дошкільного навчального закладу

Програма «Українське дошкілля»

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

№ пп   Старша група №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26дітей % засвоєння Старша група №12 24дітей % засвоєння
1 Виявляє пізнавальний інтерес до навколишнього світу і взаємин між людьми 24/100% 24/92% 24/100%
2 Уміє адекватно поводитися в колективі, бути ввічливим, вихованим. Приймати правильні рішення в різних життєвих ситуаціях 22/92% 26/100% 21/87%
3 Має сформовані уявлення про доброту, гуманність, чесність, справедливістьяк важливі якості взаємин між людьми; 24/100% 26/100% 24/100%
4 Виявляє прихильність до дорослих та однолітків; уміє висловлювати своє ставлення; прагне позитивної оцінки довколишніх 24/100% 26/100% 21/87%
5 Здатний до особистісного контакту з дорослими; 24/100% 26/100% 21/87%
6 Володіє вміннями планувати, організовувати (гру, працю), прагне досягти позитивних результатів в індивідуальній і спільній діяльності; 23/96% 25/96% 24/100%
7 Уміє розвязувати проблемні ситуації 21/87% 18/69% 17/71%
8 Дотримується правил особистої гігієни. Знає основні ознаки здоровя, усвідомлює необхідність проведення профілактичних заходів; 24/100% 26/100% 24/100%
9 Уміє самостійно організувати рухливу, народну, дидактичну, сюжетно-рольову гру, розподіляти ролі; 24/100% 26/100% 22/92%
10 Володіє навичками основних рухів, уміє доцільно їх використовувати в разі потреби; 24/100% 26/100% 24/100%
11 Ознайомлений з правилами пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в побуті, у природі та з правилами поведінки з незнайомими людьми; 24/100% 26/100% 24/100%
12 Уміє спілкуватися з людьми різного віку, статі; 24/100% 26/100% 24/100%
13 Знає свої права. Та відповідально виконує свої обовязки; 21/87% 20/77% 15/62%
14 Ознайомлений з предметами довкілля (житло, споруди соціального призначення, зв’язок, тощо); 22/92% 24/92% 24/100%
15 Має уявлення про державу, її символи; 24/100% 26/100% 24/100%
16 Має елементарні уявлення про історію України, її столицю, місто(село), в якому проживає ; 21/87% 24/92% 23/96%
17 Ознайомлений з культурою свого народу та регіону зокрема(народні ігри, іграшки, ремесла. Календарно-обрядові свята, звичаї та обряди, народний одяг, українська оселя); 21/87% 24/92% 21/87%
18 Має сформований інтерес до історії свого краю; 20/83% 20/77% 19/79%
19 Знає імена рідних, поважає родину, родинні обереги, складає родинне дерево;  21/87% 20/77% 19/79%
20 Уміє здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності, перевіряти зроблене, виправляти помилки 24/100% 26/100% 24/100%
  В середньому: 23/96% 23/88% 22/92%

Показники компетентності випускника

дошкільного навчального закладу

Програма «Українське дошкілля»

Освітня лінія «Дитина  у природному довкіллі»

№ пп   Старша група №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26дітей % засвоєння Старша група №12 24дітей % засвоєння
1 Має уявлення про характерні ознаки обєктів природи (сонце, вода, повітря, грунт, пісок, глина); 22/92% 20/77% 19/79%
2 Знає назви свійських і диких тварин, птахів, кущів, лікарських рослин, грибів, квітів, городніх рослин, садових рослин, комах, земноводних свого регіону; 22/92% 24/92% 21/87%
3 Доглядає за квітами та мешканцями куточка природи; 24/100% 26/100% 24/100%
4 Володіє трудовими вміннями та навичками, виявляє працьовитість, бережне ставлення до результатів праці; 24/100% 26/100% 24/100%
5 Усвідомлює, що стан здоровя залежить від чистоти повітря, грунту, води; 24/100% 26/100% 24/100%
6 Знає, що люди вивчають Космос; 22/92% 24/92% 18/75%
7 Має розвинені навички самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі, вміє виготовляти прості вироби з паперу, тканини, природнього матеріалу; 22/92% 20/77% 22/92%
8 Намагається економно використовувати електроенергію, воду, залишки продуктів харчування, вміє виокремлювати першочергові потреби сім’ї; 24/100% 26/100% 21/87%
9 Знає, що сміття потрібно сортувати і викидати у різні контейнери 24/100% 26/100% 22/92%
10 Уміє виокремлювати  суттєві явища довкілля, порівнювати їх. Бачити їх подібність і відмінність; 22/92% 24/92% 24/100%
  В середньому 23/96% 24/92% 22/92%

Результативність засвоєння дітьми матеріалу з розділу

„Грамота”

№ пп   Старша група  №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26 дітей % засвоєння Старша група  №12 24дітей % засвоєння
1 Знають голосні та приголосні звуки, позначають їх фішками. 23/96% 26/100% 23/96%
2 Вміють робити звуковий аналіз 3–4 зв сл 21/87% 25/96% 23/96%
3 Вміють робити звуковий аналіз 4-6  зв сл 17/71% 21/81% 20/83%
4 Вміють ділити слова на склади, визначати наголошений склад. 20/83% 26/100% 22/92%
5 Визначають перший та останній звук у слові, вміють придумувати на заданий звук слова 24/100% 24/92% 23/96%
6 Вміють складати слова за схемами. 20/83% 21/81% 21/87%
7 Вміють визначати  і називати слова назви дій, ознак, предметів. 20/83% 24/92% 17/71%
8 Вміють придумувати речення за схемами. 23/96% 23/88% 20/83%
9 Вміють самостійно викладати схеми речень 21/87% 21/81% 20/83%
10 Вміють читати. 20/83% 15/ 58% 17/71%
  В середньому 21/87% 22/85% 21/87%

Логіко математичний розвиток

№ пп   Старша група  №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26 дітей % засвоєння Старша група  №12 24дітей % засвоєння
1 Рахунок – (кількісний, порядковий ) 1-5;1-10; 1-10 – зворотній 5-1; 10-1 23/96%   21/87% 24/92%   20//77% 24/100%   21/87%
2 Геометричні фігури 24/100% 24/92% 22/92%
3 Порівняння предметів за висотою, довжиною, шириною 20/83% 26/100% 20/83%
4 Співвідношення цифри з кількістю 21/87% 24/92% 23/96%
5 Орієнтування в просторі 17/71% 20//77% 22/92%
6 Складання задач 20/83% 20//77% 16/67%
7 Розв’язування прикладів 23/96% 21/81% 17/71%
  В середньому 21/87% 22/85% 21/87%

Результати навчально-виховної роботи з музичного виховання:

№ пп   Старша група  №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26 дітей % засвоєння Старша група  №12 24дітей % засвоєння
1 Слухання музики 21/88% 24/92% 22/92%
2 Співи 22/92% 25/96% 23/96%
3 Музично-ритмічні рухи 24/100% 26/100% 24/100%
4 Творчі прояви в таночках 23/96% 25/96% 23/96%
  В середньому 23/96% 25/96% 23/96%

           Оволодіння вихованцями технічними вміннями та навичками в зображувальній діяльності

№ пп   Старша група  №3 24дітей % засвоєння Старша група №9 26 дітей % засвоєння Старша група  №12 24дітей % засвоєння
  Малювання:      
1 З натури 20 / 83% 18/69% 19/79%
2 За уявою 21/88% 22/85% 21/88%
3 За зразком 24/100% 24/92% 22/92%
4 По пам’яті 20 / 83% 18/69% 17/71%
5 Композиційні вміння 20 / 83% 20/77% 19/79%
6 Вибір кольору 22/92% 20/77% 18/75%
  Технічні навички користування :      
7  Кольоровими олівцями 24/100% 26/100% 24/100%
8 Пензлем 24/100% 26/100% 24/100%
9 Фарбами 24/100% 26/100% 24/100%
10 Восковими олівцями 24/100% 26/100% 21/88%
11 Вміння користуватися різними матеріалами і інструментами(ватна паличка, паралон, зубна щіточка, свічка, тичок…) 24/100% 26/100% 24/100%
  Середній показник 22/92% 23/88% 21/88%
  Ліплення      
  Прийоми :      
1 Витягування 21/88% 20/77% 20 / 83%
2 З’єднання 24/100% 26/100% 22/92%
3 Згладжування 24/100% 26/100% 18/75%
4 Загинання 24/100% 26/100% 22/92%
5 Вдавлювання 24/100% 26/100% 23/96%
6 Прищипування 24/100% 26/100% 20 / 83%
7 Загострення 22/92% 20/77% 20 / 83%
8 Оволодіння стекою 24/100% 26/100% 24/100%
9 Рельєфні наліпи, прикрашання 24/100% 26/100% 24/100%
  Середній показник 23/96% 25/96% 19/79%
  Аплікація      
1 Вирізання  геометричних фігур (круг, овал) 20 / 83% 20/77% 20 / 83%
2 Симетричне вирізування 21/88% 20/77% 18/75%
3 Вирізання з паперу , складеним вчетверо гармошкою 20 / 83% 20/77% 19/79%
4 Обривання 24/100% 26/100% 24/100%
5 Добір кольорів 22/92% 24/92% 18/75%
6 Складання візерунка 22/92% 24/92% 20 / 83%
7 Техніка роботи з аплікативними засобами і матеріалами 24/100% 24/92% 24/100%
  Середній показник 22/92% 23/88% 20 / 83%