Пріоритетні завдання , над якими буде працювати ДНЗ №11 у 2021 – 2022 навчальному році :

1.Формування духовності, національної свідомості вихованців шляхом співпраці педагогічної тріади ( педагоги, діти, батьки).

2. Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності шляхом оновлення змісту   фізкультурно-оздоровчої роботи та забезпечення безпечних умов організації освітнього процесу в умовах пандемії.

3. Виховання  духовно багатої  та нестандартно мислячої особистості з високим потенціалом і високою  культурою шляхом формування мистецько-творчих навичок дитини під час правильної організації художньо-продуктивної , музичної, театралізованої діяльності з дошкільниками.

4. Формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника.