Пріоритетні завдання , над якими буде працювати ДНЗ №11 у 2022 – 2023 навчальному році :

  1. Формувати у дітей дошкільного віку трудові навички предметно-практичної діяльності через ігрову діяльність, як ефективний засіб формування особистості.
  2. Розвиток мовленнєвої активності у дітей дошкільного віку через використання всіх компонентів мовлення у різних формах та видах дитячої діяльності.
  3. Продовжити формування патріотичних почуттів та уявлень у дошкільників про національну приналежність на основі встановлення паралелі між сучасним та історичним минулим України.