Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО

Основи фізичного виховання дітей у сім'їЯк неоціненний Божий дар сприймаємо ми дітей, покладаючи надії на те, що виростуть вони здоровими, добрими, розумними. Проте за останні роки стан здоров’я дітей в Україні погіршився. Зросла кількість застудних та інфекційних захворювань, що негативно позначається на фізичному розвиткові дошкільнят.

У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров`я, виховуються основні риси особистості людини. Міцне здоров’я – важливе підґрунтя успішного всебічного розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Саме тому принцип оздоровчої спрямованості навчально-виховного процесу виокремлюється як один із стратегічних у сучасній системі дошкільної освіти.

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в нашому закладі дошкільної освіти є фізичне виховання та оздоровлення дітей. Основна мета фізкультурно-оздоровчої роботи – охорона та зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, покращення його працездатності; своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості; виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Основою системи фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми, які раціонально поєднуються і послідовно використовуються залежно від віку дітей, місця в режимі дня, сезону.

Робота закладу дошкільної освіти в цілому спрямовується на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дитини дошкільного віку.

Передумови збереження здоров’я дитини:

 • Гуманістична спрямованість освітньо-виховного процесу: повага до дитини, віра в її можливості, відсутність критиканства, об’єктивно-оптимістичний аналіз досягнень вихованця.
 • Встановлення доброзичливих стосунків: водночас поєднання доброзичливого ставлення педагога з об’єктивною вимогливістю. Урахування базових можливостей дитини та результативності її здобутків.
 • Надання кожній дитині можливості почуватися щасливою.
 • Забезпечення оптимальної реалізації особистісного потенціалу кожної дитини (зникає елемент невдоволення через неуспішність).
 • Застосування особистісно значущих способів діяльності, завдань різних видів та рівнів.
 • Особистісна налаштованість працівників дошкільного навчального закладу і батьків на збереження здоров’я малюків як основного елементу загальнолюдської культури.
 • Забезпечення оптимальної активної життєдіяльності дітей.
 • Відхід від декларативного стилю виховання на користь дієвого.
 • Усвідомлення дорослими того незаперечного факту, що навчають не лише ті норми і правила, які ми озвучуємо, а й наше поводження в повсякденному житті. Саме наша поведінка щодня, щохвилини є яскравим прикладом для наслідування.
 • Відповідність процесу життєдіяльності дітей нормам безпечного та здорового способу життя, які декларуємо. (Абсурдно роз’яснювати дітям значення позитивних емоцій, а в реальному житті повсякчас гримати на них, застосовувати покарання тощо). Здоровий спосіб життя має бути не лише засобом досягнення міцного здоров’я, а нормою щоденного життя.

Пріоритетні напрями фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі:

 • учити дітей дбати про своє здоров’я;
 • розвивати потребу в щоденній руховій діяльності;
 • розвивати фізичні якості, формувати навички володіння основними рухами та руховими діями;
 • підтримувати у дітей інтерес до різних видів спорту, занять фізкультурою, плаванням;
 • забезпечувати взаємодію педагогів, медичних працівників та батьків у питаннях зміцнення психічного, фізичного здоровя дітей та формування у них здорового способу життя.

Засоби фізичного виховання та розвитку дошкільнят

У нашому закладі дошкільної освіти використовується комплекс різних засобів з фізичного виховання та розвитку малюків: фізичні вправи (гімнастика, ігри, плавання, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо). Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи закладу знаходять місце сучасні здоров’язбережувальні інновації, наприклад: фітболгімнастика – вправи з використанням м’яча, що має певні властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються з оздоровчою метою; степ-аеробіка – має оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили.

До фізкультурно-оздоровчої роботи відносяться такі форми: ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури.

 

Заходи фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі дошкільної освіти № 11

 № з/п Організаційні форми роботи Вікові групи Час проведення,тривалість
1. Ранкова гімнастика(у літній період – на свіжому повітрі, взимку – в добре провітреному приміщенні) Всі групи За розкладом
Групи раннього віку 4 – 5 хв.
ІІ молодші групи 5– 6 хв.
Середні групи 6 – 8 хв.
Старші групи 8 – 12 хв.
2. Гімнастика після денного сну Всі групи 6 –12 хв.
3. Фізкультурні заняття Всі групи  
Групи раннього віку 7 – 10 хв.
ІІ молодші групи 15 – 20 хв.
Середні групи 20 – 25 хв.
Старші групи 25 – 30 (40) хв.
4. Заняття з плавання Групи раннього віку 10-15 хв
ІІ молодші групи 15 – 20 хв
Середні групи 20 – 25 хв.
Старші групи 25 – 30 хв.
5. Фізкультхвилинки Середні групи 1 – 2 хв.
Старші групи 1 – 2 хв.
6. Фізкультпаузи (динамічні перерви) Всі групи Між заняттями від 5 до 10 хв.
7. Загартувальні процедури Всі групи Згідно з режимом дня
8. Фізкультурні свята(двічі – тричі на рік) Середні групи 40 – 50 хв.
Старші групи 50 – 60 хв.
9.  

Фізкультурні розваги (один- раз на місяць)

Всі групи ІІ половина дня
Групи раннього віку 15 – 20 хв.
ІІ молодші групи 25 – 30 хв.
Середні групи 30 – 35 хв.
Старші групи 35 – 40 хв.
10. Походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм)

1 раз в тиждень, коли немає занять  з фізкультури і занять  в басейні

ІІ молодші групи 15 – 20 хв.
Середні групи 20 – 25 хв.
Старші групи 25 – 30 хв. (в один бік)
11. Рухливі ігри (сюжетні, безсюжетні, народні, спортивні) Всі групи Щодня
12. Самостійна рухова діяльність Всі групи Вільні від занять години
13. День здоров’я Всі групи День місяця, коли запланована фізкультурна розвага
14. Тиждень здоров’я Всі групи Під час канікул
15. Індивідуальна робота з  фізичного розвитку з однією дитиною чи з підгрупою по 2 – 4 дітей Всі групи Щодня