Тематика засідань педагогічної ради на 2019 -2020 навчальний рік

Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій

Форма проведення – педагогічний консиліум

Дата проведення: листопад

1. Аналіз виконання рішень попе-реднього засідання педагогічної ради . Інформація вихователя-методиста Л.М.Олещук.

2. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: Актуальність проблеми. Доповідь директора Л.О.Рожко.

3. Інноваційні аспекти альтернативної технології математичної освіти дошкільників . Співдоповідь вихователя-методистаЛ.М.Олещук.

4. Використання інноваційних технологій для вирішення завдань освітньої лінії  Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Базового компонента дошкільної освіти в Україні. З досвіду роботи Мосійчук Т.Р., Тарасюк Т.Л., КузьміноваВ.В., Карпович С.І.

5.  Результати вивчення  стану  роботи вирішення завдань освітньої лінії Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі . Довідка вихователя-методиста Л.М.Олещук.

   Взаємодія закладу дошкільної освіти  та родини як ефективний засіб соціалізації дитини  

Форма проведення – круглий стіл

Дата проведення: лютий

1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради . Інформація вихователя-методиста Л.М.Олещук.

2. Взаємодія ЗДО та родини як ефективний засіб соціалізації дитини . Доповідь директора Л.О.Рожко.

2.1. Форми взаємодії педагогів і батьків. Співдоповідь вихователя-методистаЛ.М.Олещук.

2.2. Використання різних форм співпраці з батьками. З досвіду роботи Остапчук О.М., Максимчук Г.П., Шишко О.В., Пешко В.В. , Басюк В.М.

3.   Результати вивчення  стану  роботиз батьками . Довідка вихователя-методиста Л.М.Олещук.

4. Звіт  педагогів, що атестуються Басюк В.М., Максимчук Г.П., Мосійчук Т.Р., Остаповець Г.Ф., Остапчук О.М., Погонець З.М. , Тарасюк Т.Л.

Дошкільна освіта та передшкільна підготовка дитини у світлі Концепції «Нова українська школа»

Форма проведення – усний журнал

Дата проведення: травень

1- сторінка: Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. Інформація вихователя-методиста Л.М.Олещук.

2- сторінка: Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа». Доповідь директора Л.О.Рожко.

2.1.Результати діагностики психологічної готовності дітей до школи. Інформація практ. психолога  С.Невмержицької.

2.2.Моніторинг рівня знань дітей старшого дошкільного віку. Інформація вихователя-методиста. Л. Олещук.

3- сторінка:. Підсумки атестації педагогічних працівників у 2019– 2020н.році . Інформація директора  Л. Рожко.

4- сторінка:Обговорення плану роботи на  літньо –  оздоровчий період . Інформація вихователя-методиста Л. Олещук.

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019– 2020навчальний рік та стратегічна діяльність закладу на  2020-2021 навчальний рік

Форма проведення – педагогічна вітальня

Дата проведення: серпень

1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. Інформація вихователя-методиста Л.М.Олещук.

2. Аналіз навчально-виховної та методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік. та завдання педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік. Доповідь директора Л.О.Рожко.

3. Обговорення та затвердження плану роботи дошкільного навчального закладу на 2020-2021  н/рік. Інформація директора Л.Рожко.

4. Обговорення та затвердження освітньої програми дошкільного навчального закладу на 2020-2021  н/рік . Інформація директора Л.Рожко.

5.Затвердження :

  • програм, за якими будуватиметься навчально-виховна робота  у вікових групах;
  • форм планування освітньої роботи з дітьми;
  • режиму дня та розкладу занять вікових груп ;
  • плану спільної роботи ЗДО №11 та ЗЗСО №5 .

6. Готовність груп до нового навчального року. Інформація  вихователя-методиста  Л. Олещук.